Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3Các dạng bài bác tìm X thường chạm chán ở lớp 3Các dạng toán search x lớp 3Bài tập toánlớp 3 tra cứu x biếtBài tập toánlớp 3 search x biếtBài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3

Lưu ý cần nhớ khi giải toán kiếm tìm X lớp 3

Để giải được các bài toán tìm X thì cần các thành phần và hiệu quả của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng
Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu
Phép nhân: thừa số x vượt số = tích
Phép chia: số bị chia : số chia = thương.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 tìm x

Cách search thành phần không biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; search số bị trừ ;tìm số từ; tìm số phân chia ) ta làm thay nào?

Nêu lại phương pháp tính giá trị của biểu thức gồm dấu ngoặc đơn( hoặc không tồn tại dấu ngoặc đơn)

Sau đó tuỳ theo từng dạng bài tìm X mà chúng ta hướng dẫn học tập sinh đi tìm kiếm ra phương pháp giải nhanh và đúng.

*

Các dạng bài bác tìm X thường chạm mặt ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài tìm X mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu đương của một vài với 1 chữ, còn vế phải là một số.

Ví dụ:Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài xích tìm X nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một trong những với 1 chữ , vế phải là một trong những tổng, hiệu, tích, yêu thương của nhị số.

Ví dụ:Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài xích tìm X mà lại vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 số.

Ví dụ:Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài bác tìm X nhưng vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính gồm dấu ngoặc đơn, vế phải là một trong những số.

Ví dụ:Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài tìm X nhưng vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, mến của hai số

Ví dụ:Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài xích tìm X mà vế trái là biểu thức bao gồm chứa 2 phép tính có dấu ngoặc solo , còn vế phải là một trong những tổng, hiệu ,tích, yêu đương của hai số

Ví dụ:Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = trăng tròn (dạng 5)

(X – 10) = 20 : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài bác tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc tìm kiếm x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng chưa chắc chắn = tổng – số hạng sẽ biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: quá số x quá số = tích

Thừa số không biết= tích : vượt số sẽ biết

+) Phép chia: Số bị phân tách : số chia = thương

Số bị phân chia = yêu đương x số chia

Số phân tách = Số bị phân chia : thương

+ Nhân phân tách trước, cùng trừ sau.

+ giả dụ chỉ tất cả cộng trừ, hoặc chỉ bác ái chia thì triển khai từ trái qua phải.

Các dạng toán kiếm tìm x lớp 3

Dạng 1: tìm x vào tổng, hiệu, tích, yêu quý của số cụ thể ở vế trái – số nguyên nghỉ ngơi vế phải

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại quy tắc, sản phẩm công nghệ tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

– bước 2: xúc tiến tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm kiếm x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32
Dạng 2: câu hỏi có tổng, hiệu, tích, yêu quý của một số rõ ràng ở vế trái – biểu thức ở vế phải

Phương pháp:

– cách 1: lưu giữ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừ

– cách 2: thực hiện phép tính cực hiếm biểu thức vế phải trước, sau đó mới tiến hành bên trái

– bước 3: Trình bày, tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm kiếm x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: kiếm tìm X tất cả vế trái là biểu thức nhì phép tính và vế yêu cầu là một vài nguyên

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại kỹ năng phép cộng trừ nhân chia

– bước 2: triển khai phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép chia nhân sau

– bước 3: Khai triển cùng tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5X = 5d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25
Dạng 4: tìm X bao gồm vế trái là 1 trong những biểu thức nhị phép tính – vế cần là tổng hiệu tích thương của hai số

Phương pháp:

– cách 1: nhớ quy tắc giám sát phép cùng trừ nhân chia

– bước 2: đo lường giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp đến rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và tính toán trước đối với phép cộng trừ

– cách 3: Khai triển với tính toán

Bài tập toánlớp 3 tra cứu x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: tìm kiếm x bao gồm vế trái là 1 biểu thức bao gồm dấu ngoặc solo – vế nên là tổng, hiệu, tích, yêu đương của nhị số

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: tính toán giá trị biểu thức vế đề nghị trước, kế tiếp mới triển khai các phép tính mặt vế trái. Sống vế trái thì thực hiện ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau

Bài tập tìm kiếm x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài xích tập thực hành cơ bạn dạng và những bàitìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán tìm kiếm X cơ bản

Để làm dạng toán tra cứu X cơ bản thì bọn họ cần đừng quên các kiến thức và kỹ năng (về số trừ, số bị trừ, số hạng, quá số, số bị chia, số chia) đang học.

Cụ thể:

– Số chia = Số bị phân chia : Thương

– Số bị phân chia = Số chia x Thương

– quá số = Tích số : quá số vẫn biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = tổng cộng – Số hạng đang biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem những ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Ví dụ 5:

*

Dạng toán search X cải thiện thứ nhất

Khi về trái là một trong những biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Để làm được dạng toán này bọn họ cần biến hóa biểu thức về dạng search X cơ bạn dạng ở trên.

Xem thêm: Học Tôt Ngữ Văn 8 Từ Hè - Mua Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 Toàn Tập

Cách làm: Xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tìm X cải thiện thứ hai

Khi về trái là 1 trong biểu thức, bao gồm 2 phép tính. Vế buộc phải là biểu thức

Cách làm: Xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*
*

Dạng toán kiếm tìm X nâng cao thứ ba

Vế trái là một trong biểu thức cất ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế phải là một trong số.

Cách làm: Xem những ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tìm X nâng cấp thứ tư

Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế phải là 1 trong biểu thức

2.1. Dạng 1: tìm x vào tổng, hiệu, tích, thương của số ví dụ ở vế trái - số nguyên ngơi nghỉ vế phải.

2.2. Dạng 2: câu hỏi có tổng, hiệu, tích, yêu quý của một số ví dụ ở vế trái - biểu thức sinh sống vế phải

2.3. Dạng 3: tìm x tất cả vế trái là biểu thức nhị phép tính và vế yêu cầu là một số nguyên.

2.4. Dạng 4: kiếm tìm x tất cả vế trái là một trong những biểu thức nhì phép tính - vế buộc phải là tổng hiệu tích yêu đương của nhì số.

2.5. Dạng 5: kiếm tìm x bao gồm vế trái là 1 trong những biểu thức có vệt ngoặc 1-1 - vế bắt buộc là tổng, hiệu, tích, yêu mến của nhị số.


1. Reviews về dạng toán lớp 3 tra cứu x

1.1 kiếm tìm x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27 = 63

x = 63 x 27

x = 1701

1.2 các kiến thức yêu cầu nhớ

 

2. Những dạng bài tập toán lớp 3 tra cứu x

2.1. Dạng 1: search x trong tổng, hiệu, tích, yêu thương của số rõ ràng ở vế trái - số nguyên làm việc vế phải.

2.1.1. Phương thức làm:

- bước 1: lưu giữ lại quy tắc, sản phẩm công nghệ tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

- bước 2: thực thi tính toán

2.1.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm quý giá của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm giá trị của X biết

a) X x 4 = 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài giải

Bài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

 

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

 

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

 

d) 7134 - x = 1314

x = 7134 - 1314

x = 5820

 

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

 

Bài 2:

a) X x 4 = 252

X = 252 : 4

X = 63

 

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6


X = 93

 

c) X : 7 = 103

X = 103 x 7

X = 721

 

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: bài toán có tổng, hiệu, tích, thương của một số rõ ràng ở vế trái - biểu thức sinh sống vế phải

2.2.1. Phương pháp làm:

- bước 1: nhớ lại quy tắc tiến hành phép tính nhân, chia, cộng, trừ

- bước 2: tiến hành phép tính quý giá biểu thức vế yêu cầu trước, sau đó mới triển khai bên trái

- cách 3: Trình bày, tính toán

2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: Tìm x biết:

a) x : 5 = 800 : 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: Tìm x biết

a) x + 5 = 440 : 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài giải

Bài 1:

a) x : 5 = 800 : 4

x : 5 = 200

x = 200 x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2: 

a) x + 5 = 440 : 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50 

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 - x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x - 35 = 24 x 5 

x - 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155

2.3. Dạng 3: tìm x bao gồm vế trái là biểu thức hai phép tính và vế bắt buộc là một vài nguyên.

2.3.1. Phương thức làm:

- bước 1: lưu giữ lại kỹ năng và kiến thức phép cùng trừ nhân chia

- cách 2: triển khai phép cộng, trừ trước rồi mới tiến hành phép phân tách nhân sau

- bước 3: Khai triển và tính toán

2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: Tìm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài xích giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373 x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7 

X = 25

2.4. Dạng 4: tìm x có vế trái là 1 trong những biểu thức hai phép tính - vế cần là tổng hiệu tích yêu mến của hai số.

2.4.1. Phương pháp làm:

- cách 1: lưu giữ quy tắc thống kê giám sát phép cùng trừ nhân chia

- cách 2: đo lường và tính toán giá trị biểu thức vế đề xuất trước, sau đó rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và tính toán trước đối với phép cộng trừ

- bước 3: Khai triển với tính toán

2.4.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: Tìm y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130 

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 - 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x 3 = 30

X x 3 = 135 - 30 

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: tìm x có vế trái là một trong biểu thức có dấu ngoặc đối chọi - vế đề xuất là tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

2.5.1. Phương pháp làm

- bước 1: lưu giữ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chia

- bước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế buộc phải trước, tiếp nối mới tiến hành các phép tính bên vế trái. Sinh hoạt vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau

2.5.2. Bài tập

Bài 1: tìm kiếm x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài xích giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

 x - 3 = 170

 x = 170 + 3

 x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176 

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

3. Phụ huynh tham khảo các bộ sách tốt Toán lớp 3

Bộ sách Ôn hè Toán 3 và Tiếng Việt 3

*

Công ty vạc hành: QBooks
Tác giả những tác giả
Năm xuất phiên bản 2021Khổ sách 19 x 26,5 cm
Hình thức Bìa mềm
Số trang 60Nhà xuất bản NXB Hà Nội
GIỚI THIỆU SÁCHTrong mỗi cuốn ôn hè có 3 phần:- Hệ thống kiến thức trung tâm cả năm bằng sơ đồ tứ duy- các dạng bài tập theo chuyên đề.- Các đề khảo sát đầu năm tới.Dạng bài tập bám sát cấu tạo để thi giúp học viên ôn tập cùng rèn luyện để sáng sủa khi phi vào năm học tập mới✅ khối hệ thống kiến thức năm học lớp ✅Ôn tập chuyên đề trường đoản cú cơ bản đến nâng cao✅ Đáp án và lí giải giải đưa ra tiết✅ Đề khảo sát chất lượng đầu năm