100% thành phần hữu cơ được ghi nhận bởi USDA & ECOCERT.An toàn lúc sử dụng, không gây dị ứng, không cất hoá chất độc hại.Thành phần bao gồm 100% thảo dược liệu hữu cơ: bột lá chàm (Indigo Leaf Powder), cỏ cà ri (Methi hay còn được gọi funegreek), hoa dâm bụt (hibiscus), Manjistha (một nhiều loại thảo dược Ayurvedic), …Giữ màu khoảng tầm 1 tháng, cân xứng với những chúng ta tóc bị bội bạc phải nhuộm thường xuyên, hoặc những bạn có nhu cầu thay đổi màu tóc để làm mới phiên bản thân.Giúp phục hồi, đảm bảo và nuôi dưỡng tóc.Trả lại cho bạn 1 làn tóc sáng bóng, dày, và trẻ trung và tràn đầy năng lượng tự nhiên.Dành cho cả nam & nữ, và mang đến những bạn có domain authority đầu nhạy bén cảm cùng dị ứng hoá chất.Sản xuất trên Ấn Độ.Nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ.

Bạn đang xem: Thuốc nhuộm tóc hữu cơ


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6271","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_001","variation_description":"u2022
Mu00e0u u0110en (Soft Black). ","variation_id":6270,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Soft
Black_01">},"attributes":"attribute_mau":"Dark Brown","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6273","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_002","variation_description":"u2022
Mu00e0u Nu00e2u u0110u1eadm (Dark Brown). ","variation_id":6272,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Dark
Brown_01">,"attributes":"attribute_mau":"Brown","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6275","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_003","variation_description":"u2022
Mu00e0u Nu00e2u (Brown). ","variation_id":6274,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Brown_01">,"attributes":"attribute_mau":"Light Brown","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6277","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_004","variation_description":"u2022
Mu00e0u Nu00e2u Su00e1ng (Light Brown). ","variation_id":6276,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Light
Brown_01">,"attributes":"attribute_mau":"Copper Brown","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6280","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_005","variation_description":"u2022
Mu00e0u Nu00e2u u0110u1ed3ng (Copper Brown). ","variation_id":6278,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Copper
Brown_01">,"attributes":"attribute_mau":"Burgundy","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6281","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_006","variation_description":"u2022
Mu00e0u Burgundy (u0110u1ecf Tu00eda). ","variation_id":6279,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Burgundy_01">,"attributes":"attribute_mau":"Mahogany","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6283","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_007","variation_description":"u2022
Mu00e0u Gu1ed7 (Mahogany). ","variation_id":6282,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Mahogany_01">,"attributes":"attribute_mau":"Golden Blonde","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6285","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_008","variation_description":"u2022
Mu00e0u Nu00e2u Vu00e0ng (Golden Blonde) ","variation_id":6284,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Golden
Blonde_01">,"attributes":"attribute_mau":"Violet","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01","caption":"","url":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01.jpg","alt":"","src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-580x580.jpg","srcset":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-580x580.jpg 580w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-350x350.jpg 350w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-100x100.jpg 100w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-150x150.jpg 150w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-300x300.jpg 300w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-768x768.jpg 768w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-220x220.jpg 220w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-450x450.jpg 450w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-145x145.jpg 145w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-341x341.jpg 341w, http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-350x350.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":350,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":"6287","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"RADICO_ORG_009","variation_description":"u2022
Mu00e0u Tu00edm (Violet) ","variation_id":6286,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","jck_additional_images":<"large":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01.jpg",1024,1024,false>,"single":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01.jpg",580,580,false>,"thumb":<"http://dinhduongthiennhien.com/wp-content/uploads/2017/04/Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01-100x100.jpg",100,100,true>,"alt":"","title":"Radico_Colour
Me
Organic_Violet_01">>">
MàuChọn một tùy chọn
Soft Black
Dark Brown
Brown
Light Brown
Copper Brown
Burgundy
Mahogany
Golden Blonde
Violet
Xóa

Nhuộm tóc cơ học liệu có là một trong lựa chọn tuyệt vời cho hầu hết cô chị em không thích hóa học hóa học? Hãy thuộc icae.edu.vn mày mò tất tần tật về biện pháp nhuộm tóc thú vui này nhé!

Nhuộm tóc lúc này chẳng còn là một thuật ngữ không quen trong giới thẩm mỹ và còn là một một bề ngoài được hầu hết tín vật dụng phổ phát triển thành để biến đổi diện mạo bản thân. Ko thể từ chối sự thú vui của thưởng thức “chơi đùa” với tương đối nhiều màu nhuộm khác nhau nhưng cũng chính vì sự độc hại của các chất chất hóa học trong thuốc nhuộm, dung dịch tẩy đã khiến cho mái tóc với da dầu của chính chúng ta tổn mến nghiêm trọng. Trường hợp muốn thay đổi màu tóc new cũng cần mất thời hạn khá lâu nhằm mái tóc hồi phục lại bình thường. 

*

Với nhu cầu muốn thay đổi màu tóc thường xuyên của những tín nhưng lại không muốn gây hại cho mái tóc, sự thành lập của thuốc nhuộm tóc hữu cơ là một phương án vô cùng hợp lý. Tuy nhiên chúng có kết quả và bình yên như lời đồn thổi thổi của mọi fan không? cùng icae.edu.vn mày mò sẽ rõ!

Nhuộm tóc hữu cơ là gì? 

Đây là phương thức nhuộm đa số sử dụng các sản phẩm có bắt đầu hoàn toàn trường đoản cú nhiên. Vì chưng vậy các sản phẩm thuốc nhuộm hữu cơ này luôn bảo đảm an toàn độ bình yên tuyệt đối cho người tiêu dùng cũng giống như thân thiện với môi trường xung quanh. Mặc dù nhiên, trước lúc tậu gần như “em” thuốc nhuộm này, các tín trang bị cũng nên cẩn trọng đọc bảng thành phần để tránh bị không phù hợp với số đông thành phần trường đoản cú nhiên.

Vậy dung dịch nhuộm hữu cơ tất cả thật sự tác dụng không?

Có, dung dịch nhuộm hữu cơ có đem về tác dụng cho những người tiêu dùng. Mặc dù nhiên, kiểu như như bản chất của phần đa thuốc nhuộm khác, các sản phẩm thuốc nhuộm hữu cơ cũng đều có thể chuyển đổi màu tóc của khách hàng vĩnh viễn mặc dù thành phần có gần gũi với môi trường thiên nhiên cách mấy. Vì được gia công ra trường đoản cú những nguyên liệu thiên nhiên không gây tổn thương mang đến mái tóc yêu cầu màu tóc được nhuộm bằng thuốc cơ học cũng phai cấp tốc hơn thuốc nhuộm tổng hợp. Nếu bạn muốn thay chuyển màu tóc black thẫm của chính mình sang màu tiến thưởng hoe sáng sủa chói thì thuốc nhuộm cơ học không giành cho bạn!

Nhuộm tóc hữu cơ nhưng không yêu cầu mua dung dịch nhuộm có được không? 

Nếu bạn có nhu cầu trải nghiệm tạo thành thuốc nhuộm mang lại riêng mình không bắt buộc đến những thành phầm thuốc nhuộm được bày bán, thì những nguyên liệu rất gần gũi như cà phê, nước chanh, củ dền,…là những nhắc nhở hay ho dành cho chính mình đấy!

*

Ưu điểm của dung dịch nhuộm hữu cơ

Thân thiện cùng với môi trường: như đã đề cập vì bao gồm thành phần chủ yếu từ thực vật nên thuốc nhuộm cơ học ít khiến hại mang đến môi trường. Không tính ra, những thành phía bên trong thuốc nhuộm hữu cơ cũng dễ phân hủy trong môi trường xung quanh nên chẳng mấy kinh ngạc khi đây là sản phẩm được rất nhiều tín vật yêu môi trường yêu thích.

Xem thêm: Phô Mai Tách Muối Cho Bé 6M +), Trẻ Mấy Tháng Được

Màu tóc tự nhiên hơn: những thành phần nhẹ nhàng và bình an trong những thành phầm hữu cơ cũng giúp màu tóc nhuộm của chúng ta cũng trông tự nhiên hơn không hề ít so với các chất hóa học một trong những chai dung dịch nhuộm thông thường.An toàn đến mái tóc: Nếu vẫn là sản phẩm thân mật và gần gũi với môi trường xung quanh thì dung dịch nhuộm cơ học cũng an ninh với mái tóc cùng da đầu của người dùng. Không chỉ là giúp tóc chắc khỏe mà thành phầm này còn ít gây hại mang lại protein trên tóc.

Nhược điểm của thuốc nhuộm hữu cơ

Như nói bên trên, vì được tạo nên từ thành phần vơi nhẹ đề nghị màu tóc được nhuộm hữu cơ cũng phai cấp tốc hơn màu sắc tóc được nhuộm như cách thông thường. Ko kể ra, nhuộm tóc cơ học cũng không đảm bảo an toàn chất lượng màu sắc tóc như những sản phẩm nhuộm tóc bình thường đã lấy lại.Với sự tuyệt vời nhất của dung dịch nhuộm cơ học nên đây là sản phẩm cạnh tranh kiếm trên thị phần và không đa dạng như những thành phầm thông thường. Bên cạnh ra, quý khách cũng phải kiểm tra cẩn thận các sản phẩm hữu cơ trước khi mua nếu như không muốn hàng giả!Dù được sản xuất trọn vẹn từ những nguyên liệu từ vạn vật thiên nhiên nhưng những thành phần này cũng khiến hại mang lại sức khỏe, mái tóc ở một mức độ như thế nào đó. Ví dụ điển hình những chất hóa học như logwood, hematein cùng hematoxylin sẽ gây hại khi hít yêu cầu hoặc khi hấp thụ qua da.

*