• bài 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân một số loại oxit • bài xích 2: một trong những Oxit quan trọng đặc biệt - A. Can xi Oxit • bài xích 2: một vài oxit quan trọng đặc biệt - B. Diêm sinh đioxit • bài 3: đặc thù hóa học tập của axit • bài bác 4: một vài axit đặc biệt quan trọng • bài xích 5: Luyện tập: đặc thù hóa học của oxit cùng axit • bài xích 6: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của oxit với axit • bài xích 7: tính chất hóa học của bazơ • bài bác 8: một số bazơ quan trọng - A.Natri Hidroxit • bài xích 8: một số trong những bazơ đặc biệt - B. Can xi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: đặc thù hóa học của muối bột • bài xích 10: một số muối đặc biệt quan trọng • bài 11: Phân bón hóa học • bài bác 12: quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ • bài bác 13: rèn luyện chương 1: những loại hợp chất vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc thù hóa học tập của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại


Bạn đang xem: Giải hóa 9

• bài bác 15 : đặc điểm vật lý của sắt kẽm kim loại • bài bác 16 : đặc thù hóa học của kim loại • bài xích 17 : Dãy vận động hóa học tập của kim loại • bài 18: Nhôm • bài xích 19: fe • bài xích 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không trở nên ăn mòn • bài bác 22: luyện tập chương 2: sắt kẽm kim loại • bài 23: thực hành thực tế : đặc thù hóa học tập của nhôm cùng sắt • bài xích 24: Ôn tập học kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài xích 25: đặc điểm của phi kim • bài bác 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài bác 28: các oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat • bài bác 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài 31: sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài xích 32: luyện tập chương 3: Phi kim - qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài bác 33: Thực hành: tính chất hóa học của phi kim và hợp hóa học của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài bác 34: quan niệm về hợp hóa học hữu cơ với hóa học tập hữu cơ • bài xích 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài bác 37: Etilen • bài 38: Axetilen • bài 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên • bài xích 41: nguyên liệu • bài 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu • bài 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


Xem thêm: Công ty ajinomoto việt nam tuyển dụng, việc làm mới nhất, công ty ajinomoto việt nam tuyển dụng

• bài xích 44: Rượu etylic • bài 45: Axit axetic • bài xích 46: Mối contact giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic • bài 47: Chất to • bài bác 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic với chất mập • bài xích 49: Thực hành: tính chất của rượu với axit • bài bác 50: Glucozơ • bài xích 51: Saccarozơ • bài 52: Tinh bột cùng xenlulozơ • bài bác 53: Protein • bài 54: Polime • bài 55: Thực hành: đặc thù của gluxit • bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 1: Hóa vô cơ • bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học
Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học giỏi Hóa học 9, với giải bài tập chất hóa học lớp 9 hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dãi biết phương pháp làm bài bác tập về nhà môn Hóa 9.