Nhân viên công sở giữ quyền quản trị xã sau 5 tháng

Ông vương vãi Đức tặng ngay được hướng dẫn và chỉ định làm Phó túng thư Đảng ủy, quyền quản trị UBND làng Tân Thành (Bình Phước) sau 5 mon công tác.

Bạn đang xem: Nam huỳnh đạo vs karate


B8TA" alt="*">