*
*

website chuyên hỗ trợ dịch vụ lưu giữ trữtài liệu file word cho giáo viên

công ty Cổ Phần Giáo Dục chuẩn © 2016

VP Hà Nội: Tầng 9 , tòa nhà đá quí Flower, Số công ty 48, Ðường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

VP hồ nước Chí Minh: Lầu 6 tòa bên Bcons - 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP hồ Chí Minh

*
*
*


Đề thi, tư liệu TN thpt - ĐGNL --- tốt nghiệp trung học phổ thông - Môn Toán --- tốt nghiệp trung học phổ thông - Môn vật dụng Lý --- tốt nghiệp thpt - Môn hóa học --- tốt nghiệp thpt - Môn Sinh học --- giỏi nghiệp trung học phổ thông - Môn giờ đồng hồ Anh --- tốt nghiệp thpt - Môn Ngữ Văn --- tốt nghiệp trung học phổ thông - Môn lịch sử hào hùng --- xuất sắc nghiệp trung học phổ thông - Môn Địa Lý --- giỏi nghiệp thpt - Môn GDCD --- Đánh Giá năng lực Đề thi, tài liệu vào lớp 10 --- Đề thi vào lớp 10 - Môn Toán --- Đề thi vào lớp 10 - Môn Văn --- Đề thi vào lớp 10 - Môn giờ đồng hồ Anh --- Đề thi vào lớp 10 - chăm Hóa học tập --- Đề thi vào lớp 10 - chăm Vật Lý --- Đề thi vào lớp 10 - siêng Sinh học --- Đề thi vào lớp 10 - siêng Địa Lý --- Đề thi vào lớp 10 - Chuyên lịch sử hào hùng --- Đề thi vào lớp 10 - chăm Tin học TOÁN --- Toán 10 --- Toán 11 --- Toán 12 --- Toán 9 --- Toán 8 --- Toán 7 --- Toán 6 --- Toán 5 --- Toán 4 --- Toán 3 --- Toán 2 --- Toán 1 --- Toán tứ Duy VẬT LÝ --- đồ Lý 12 --- vật Lý 11 --- đồ gia dụng Lý 10 --- Tài liệu vật Lý 9 --- Tài liệu vật dụng Lý 8 HÓA HỌC --- hóa học 12 --- hóa học 11 --- hóa học 10 --- Tài liệu chất hóa học 9 --- Tài liệu hóa học 8 TIẾNG ANH --- giờ đồng hồ Anh 12 --- tiếng Anh 11 --- tiếng Anh 10 --- giờ đồng hồ Anh 9 --- giờ Anh 8 --- giờ Anh 7 --- giờ Anh 6 --- tài liệu TOEIC - IELTS - TOEFL --- giờ đồng hồ Anh 5 --- giờ đồng hồ Anh 4 --- tiếng Anh 3 --- giờ Anh 2 --- tiếng Anh 1 --- tài liệu Tiếng Anh tổng hợp --- giờ đồng hồ Anh thiếu nhi NGỮ VĂN - TIẾNG VIỆT --- Ngữ Văn 12 --- Ngữ Văn 11 --- Ngữ Văn 10 --- Ngữ Văn 9 --- Ngữ Văn 8 --- Ngữ Văn 7 --- Ngữ Văn 6 --- giờ Việt 5 --- giờ Việt 4 --- tiếng Việt 3 --- tiếng Việt 2 --- giờ Việt 1 --- tài liệu Ngữ Văn tổng vừa lòng SINH HỌC --- Sinh học tập 12 --- Sinh học tập 11 --- Sinh học tập 10 --- tư liệu Sinh học tập 9 --- tài liệu Sinh học 8 KHOA HỌC TỰ NHIÊN --- Khoa Học thoải mái và tự nhiên 7 --- Khoa Học thoải mái và tự nhiên 6 --- Khoa Học thoải mái và tự nhiên 8 --- Khoa Học tự nhiên và thoải mái 9 --- khoa học 5 --- kỹ thuật 4 --- tự nhiên và xóm hội 3 --- tự nhiên và xóm hội 2 --- thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 1 LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ --- lịch sử vẻ vang 12 --- lịch sử dân tộc 11 --- lịch sử 10 --- lịch sử dân tộc và Địa Lí 9 --- lịch sử hào hùng và Địa Lí 8 --- lịch sử dân tộc và Địa Lí 7 --- lịch sử và Địa Lí 6 --- lịch sử và Địa Lí 5 --- lịch sử hào hùng và Địa Lí 4 --- Địa Lí 12 --- Địa Lí 11 --- Địa Lí 10 GDCD - ĐẠO ĐỨC --- Giáo dục kinh tế và luật pháp 12 --- Giáo dục kinh tế và quy định 11 --- Giáo dục kinh tế và điều khoản 10 --- giáo dục công dân 9 --- giáo dục đào tạo công dân 8 --- giáo dục và đào tạo công dân 7 --- giáo dục đào tạo công dân 6 --- Đạo Đức 5 --- Đạo Đức 4 --- Đạo Đức 3 --- Đạo Đức 2 --- Đạo Đức 1 TIN HỌC --- Tin học 12 --- Tin học 11 --- Tin học 10 --- Tin học 9 --- Tin học 8 --- Tin học 7 --- Tin học 6 --- Tin học tập 5 --- Tin học tập 4 --- Tin học 3 --- Tin học tập 2 --- Tin học 1 CÔNG NGHỆ --- công nghệ 12 --- công nghệ 11 --- technology 10 --- technology 9 --- technology 8 --- công nghệ 7 --- công nghệ 6 --- công nghệ 5 --- technology 4 --- công nghệ 3 --- công nghệ 2 --- technology 1 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM --- Hoạt Động yên cầu 1 --- Hoạt Động thưởng thức 2 --- Hoạt Động những hiểu biết 3 --- Hoạt Động kinh nghiệm 4 --- Hoạt Động trải nghiệm 5 --- Hoạt Động thưởng thức 6 --- Hoạt Động thử dùng 7 --- Hoạt Động trải đời 8 --- Hoạt Động những hiểu biết 9 --- Hoạt Động thử khám phá 10 --- Hoạt Động đề xuất 11 --- Hoạt Động yêu cầu 12 GIÁO DỤC THỂ CHẤT --- giáo dục đào tạo Thể chất 12 --- giáo dục và đào tạo Thể chất 11 --- giáo dục và đào tạo Thể hóa học 10 --- giáo dục Thể hóa học 9 --- giáo dục và đào tạo Thể chất 8 --- giáo dục đào tạo Thể hóa học 7 --- giáo dục Thể chất 6 --- giáo dục Thể chất 5 --- giáo dục và đào tạo Thể hóa học 4 --- giáo dục đào tạo Thể chất 3 --- giáo dục đào tạo Thể hóa học 2 --- giáo dục và đào tạo Thể hóa học 1 ÂM NHẠC --- Âm Nhạc 12 --- Âm Nhạc 11 --- Âm Nhạc 10 --- Âm Nhạc 9 --- Âm Nhạc 8 --- Âm Nhạc 7 --- Âm Nhạc 6 --- Âm Nhạc 5 --- Âm Nhạc 4 --- Âm Nhạc 3 --- Âm Nhạc 2 --- Âm Nhạc 1 MỸ THUẬT --- mỹ thuật 12 --- mỹ thuật 11 --- thẩm mỹ 10 --- thẩm mỹ 9 --- mỹ thuật 8 --- thẩm mỹ 7 --- mỹ thuật 6 --- mỹ thuật 5 --- mỹ thuật 4 --- mỹ thuật 3 --- mỹ thuật 2 --- Mỹ Thuật một trong những phần mềm
... Và read Giáo án giờ Anh 6 2 Giáo án tiếng Anh 6 Week: 01 / Period: 04Week: 03Period: 07Date of planning: ……/……/……Date of teaching: ……/……/…… Giáo án tiếng Anh 6 19 Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 Week: ... Judo musicschool lunch science Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 5 Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 Week: 01 / Period: 04Experiments: Giáo án tiếng Anh 6 13 Giáo án giờ Anh 6 Week: 01 / Period: 04Ask ... // và // 6.

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6

Listen to lớn the words and put them into two groups.Key:// //rodedon’thopehomeworkpostsome
Mondaymonthcomeone Giáo án giờ Anh 6 6 Giáo án giờ Anh 6 Week: 01 /...
*

... Diagram > : trình độ trung cấp cho { { {    Beginners Intermediate advanced+ advanced(adj) < visual diagram >: trình độ thời thượng + well – qualified (adj) : đầy đủ trình độ chăm ... Chorally và 1. New words +Intermediate (adj) : trình độ trung cấp + advanced(adj) : trình độ cao cấp + well – qualified (adj) : đầy đủ trình độ trình độ , đủ kỹ năng e.g : He is a well ... Activities Students’activities The content of the lesson I/ Presentation of the new materials (6 )1. Lead-in:a/ Sets the situation: * Play a game “Chain Game:_Asks the students lớn play a...
*

... Learning English. (Ngày ni ngày càng có tương đối nhiều ngời học tiếng Anh) 7. đối chiếu kép :Mẫu câu : The + đối chiếu + chủ ngữ + rượu cồn từ + the + đối chiếu + chủ ngữ + đụng từ
Eg : - The more I thought about ... Very tired.( Anh ta đà đi bộ suốt 2 giờ đồng hồ. Có lẽ rằng anh ta khôn xiết mệt)* biểu đạt một nghĩa vụ, điều cần thiết phải làm.Eg : - You must work hard. ( Anh phải thao tác làm việc chăm)* so sánh giữa must ... Fast that nobody could catch him. ( Anh ta chạy cấp tốc đến nỗi mà lại không ai hoàn toàn có thể bắt đợc anh ta)= He ran too fast for anyone to lớn catch. ( Anh ta chạy quá nhanh để số đông ngời rất có thể bắt đợc)- She...
*

... Repeat(5’)Vietnamese Indonesian2. Listen và read together (6 )New words:cultural show: maskmodeltwin towers3. Group và say aloud (6 )Answers:- Vietnamese: Chinese, - Teach the sound of ... Và answer3. Read & complete Answer: 1. Got up, 2. Have, 3. Went out, 4. Went, 5. Watched, 6. had4. Write your diary about what you did yesterday
IV. Production5. Fun time (sing the song)VI. ... Doesin the morning. With a partner, ask and answer questions about each picture
Answer: 1. At 6: 30; 2. He brushes his teeth; 3. He does morning exercise; 4. He goes khổng lồ school/ He rides a...
*

... Sofa. Giáo án tiếng Anh 6 23Thanks Giáo án giờ Anh 6 302. T3. F (The clock is between the pictures).4. F (The cat is in front of the kennel).5. F (The cap is next to lớn the pillow). 6. T- ... : 6. Show your plan khổng lồ your partner then describe the room to lớn other Ss Giáo án tiếng Anh 6 21Week: 03 Period: 08Date of planning: ……/……/……Date of teaching: ……/……/…… Giáo án tiếng Anh 6 1- ... Started)Tài liệu này được chia sẻ miễn tầm giá tạihttp://www.minh-pham.info Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 29 Giáo án giờ Anh 6 18and vị exercise individually.- Ask some Ss to write the sentences on...

Xem thêm: Hướng dẫn thiết bị kích sóng wifi xiaomi repeater version 2, how to setting wifi repeater xiaomi gen 2


*

... HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015 ĐẦY ĐỦ chi TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015 ... Người bọn ông)This is Mr. Brown. GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015 ĐẦY ĐỦ bỏ ra TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 81.How / you/I/ 13. 2.How/ Lan/ ... “are” được dùng cho số nhiều.GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015 ĐẦY ĐỦ đưa ra TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8I. 1. Where vày you live? 2....
... ĐT 0 168 .921. 86. 68GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC ĐẦY ĐỦ chi TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 86. 68GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 ... GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC ĐẦY ĐỦ bỏ ra TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 86. 68GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN ... Tran
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN NĂM HỌC ĐẦY ĐỦ chi TIẾT CẢ NĂM LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 86. 68GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TIẾNG ANH 6, 7,8,9 MỚI CHUẨN...
... 6. Whats your fathers name? 7. What does your mother do? 8. How old is your father? 9. How old is your mother? 10. Where vì chưng you live? GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI MÔN TIẾNG ANH 6 NĂM ... Book
VII. 1. They 2. We 3. It 4. They 5. You
VIII. Students’s answers
The end
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 6, 7,8,9,1. Chuẩn bị xếp những câu hội thoại sau thành bài bác hội thoại phù hợp lý. 1. A- Hello, ... Bọn chúng tôi, chúng ta We are students. You /ju:/ pron.bạn, những bạn, anh, các anh, ông, You are very kind. He /hi:/ pron. anh ấy, chú ấy, chưng ấy, cậu ấy, (dùng đến nam giới) He is 10 years...
... (n)GIÁO ÁN GIẢNG DẠYTrường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện
Supervisor:Nguyễn Thị Phương Mai
Preparer: Phạm Thị Phương Thúy
Nguyễn Thị Phương Mai
Phủ Lý, ngày 13 tháng 2 năm 2012Người soạn
Phạm Thị Phương Thúy ... Are?
P2: Thank you.- Exercise: “Matching” words. Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e. Remembers:• Can I help you?• A bottle of water, beer,orange juice.• A packet of tea, sugar,...
từ bỏ khóa: trọn cỗ giáo án giờ anh lớp 6 theo lịch trình mớigiáo án tu dưỡng tiếng anh lớp 8giao an boi duong tieng anh lop 7giáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 5giáo án tu dưỡng tiếng anh lớp 9giáo án giờ đồng hồ anh lớp 3 theo chương trình mớigiáo án tiếng anh lớp 10 theo công tác mớitrọn bộ giáo án tiếng anh lớp 5 theo công tác mớitrọn cỗ giáo án tiếng anh lớp 10 theo lịch trình mớigiao an tieng anh lop 4 theo chuong trinh moigiao an chu de gia dinh lop la theo chuong trinh moitiếng anh lớp 5 theo lịch trình mớigiáo án thử nghiệm tiếng anh lớp 6 soạn bồi dưỡng 3 cộtgiáo án tu dưỡng tiếng anh 6bồi chăm sóc tiếng anh lớp 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở người bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thống
Nghiên cứu vãn vật liệu biến đổi (metamaterials) kêt nạp sóng năng lượng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THz
Giáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối đúng theo giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục và huấn luyện trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động kiến thiết nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, thức giấc phú thọ
Nghiên cứu giúp tổng hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúng
Nghiên cứu năng lực đo tích điện điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện đề nghị Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 dấn dạng rui ro
Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tri rui ro
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người dưới 18 tuổi phạm tội trong quy định hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược sale tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài bác thơ từ bỏ tình 2