Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh dịch phiền não vè thân và trọng tâm của bọn chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên tia nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu lại ly vô hổ hang hiển hiện tại trên thân của Ngài.

Mời Đạo hữu ngắm với cung thỉnh tôn tượng Đức ưng ý Ca Mâu Nitại đây.

Bạn đang xem: Đức phật dược sư lưu ly quang như lai


Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, người yêu Tát ứng thân thị hiện thành lập và hoạt động vì lòng thương cứu giúp độ chúng sinh đắm chìm trong hải dương khổ sinh tử. Vì chúng sinh vô lượng vô biên đề nghị chư Phật cũng thị hiện tại vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sinh mà những Ngài xây đắp quốc độ cùng lập đại nguyện để giáo hóa, đưa bọn chúng sinh thoát ra khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong vô số chư Phật bao gồm quốc độ cùng hạnh nguyện riêng rẽ của mình.

Dược Sư Như Lai giờ đồng hồ Phạm hotline là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, điện thoại tư vấn đủ là Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai, tín đồ ta thường call là Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai, hotline tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách nhân loại Ta Bà khoảng chừng 10 hằng hà sa Phật độ tất cả cõi Phật thương hiệu là Tịnh lưu Ly, tên của Đức Phật kia là Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai”.

ĐỌC khiếp DƯỢC SƯ

Theo Phật Giáo toàn bộ chư Phật, bồ Tát ứng thân thị hiện thành lập vì lòng thương cứu giúp độ chúng sinh đắm chìm trong biển cả khổ sinh tử.


Vì sao mang tên gọi là Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Như Lai? Theo gớm Dược Sư Như Lai phiên bản Nguyện Công Đức, nhờ trong những lúc tu hành tình nhân tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho cái đó sinh, khiến cho họ vừa đủ căn lành và hướng về giải thoát nên những lúc thành Phật, Ngài trụ ở trái đất Tịnh lưu lại ly, nghiêm túc như quả đât Cực lạc, với 2 vị Đại người yêu tát là Nhật Quang biến chuyển Chiếu cùng Nguyệt Quang biến Chiếu làm cho quyến thuộc để giáo hóa bọn chúng sinh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng căn bệnh phiền não vè thân và trung ương của bọn chúng sinh, cứu vãn độ bọn chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau. Vày Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh bởi vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu giữ ly vô hổ ngươi hiển hiện nay trên thân của Ngài, cùng quốc độ của Ngài cũng tương tự vậy nên được gọi là Dược Sư lưu lại Ly Quang.

Cũng như những Đức Phật vào mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư lưu Ly quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh vươn lên là Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân khá đầy đủ ba mươi nhị tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng vậy giới, khiến các chúng sinh cũng khá được như Ta.


2. Nguyện lúc Ta thành Phật, trong không tính sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, từ bỏ tại có tác dụng Phật, khiến các bọn chúng sinh ở chỗ tối tăm phần đa nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện khi Ta thành Phật, không hề thiếu vô lượng phương tiện đi lại trí tuệ, làm cho chúng sinh không hề thiếu các món lâu dụng địa điểm thân tâm.

4. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị vượt thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu bao gồm chúng sinh theo gần kề pháp của Ta cơ mà tu hành, thì gần như được trả hảo, mặc dù có phạm giới mà biết đến tên Ta thì cũng vươn lên là thanh tịnh giới khỏi đề xuất sa vào ác đạo.

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu bọn chúng sinh nào gồm thân thể hèn yếu xuất xắc xấu sa, mù điếc xuất xắc câm ngọng, một phen nghe thương hiệu Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được xuất sắc đẹp khôn ngoan

Đức Dược Sư có không thiếu thốn thập hiệu Dược Sư lưu Ly quang quẻ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đổi mới Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu gồm chúng sinh ko bà bé thân thuộc, nghèo thiếu tí hon đau, không có bất kì ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân trung khu yên lành quyến thuộc hỗ trợ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện lúc Ta thành Phật, các nữ nhân hay bị khinh dể phải chăng kém, nếu như nghe được thương hiệu Ta thì bỏ thân thanh nữ nhân, thành tướng mạo trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện lúc Ta thành Phật, thì những chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về địa điểm chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau bệnh đạo Bồ-đề.

Xem thêm: Giá tivi samsung 65 inch - smart tivi samsung 4k 65 inch ua65cu8000


10. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc tiến công đập, giam vào lao tù tối, cắt ngã v.v. Nhưng mà nghe thương hiệu Ta thì những thoát khỏi.

11. Nguyện khi Ta thành Phật, rất nhiều chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà sinh sản nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu Ta, siêng niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho cho món ăn uống được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được trọn vẹn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, hầu hết chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, lạnh lạnh, đêm ngày khổ sở, ví như nghe thương hiệu Ta chăm niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong muốn cầu ấy khiến cho được vừa đủ y phục hoa hương.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh dịch phiền óc vè thân và chổ chính giữa của chúng sinh, cứu giúp độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Trì tụng và thờ cúng Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Phật

Về công trạng trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, mặc dù Ngài có tương đối nhiều danh hiệu tuy nhiên trì niệm hồng danh thường xuyên là Nam tế bào Dược Sư giữ Ly quang Phật hay Nam tế bào Dược Sư giữ Ly quang Vương Phật. Theo sách Dược Sư ghê sám (HT.Trí quang dịch), phần Niệm Phật ghi rõ niệm Nam mô Dược Sư lưu Ly quang quẻ Phật. những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải không thiếu thốn Tín-Nguyện-Hạnh cùng niệm mang lại nhất tâm. Cũng vậy, khi tu tập pháp môn Dược Sư, hành đưa niệm thương hiệu Phật Dược Sư cũng phải tương đối đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh. Hoàn toàn có thể niệm thầm, niệm ra tiếng, lần tràng hạt v.v… và niệm cho đến nhất tâm giống hệt như các thủ tục niệm Phật A Di Đà.

Vì Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh vì vậy nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như giữ ly vô mắc cỡ hiển hiện nay trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng giống như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu Ly Quang.


Danh mục: Tượng, Tượng Phật Dược Sư
Từ khóa: Tượng Phật Dược Sư giữ Ly bằng Lưu Ly, tượng phật dược sư lưu giữ ly cố gắng bình thuốc, tượng phật dược sư lưu lại ly giá bán rẻ, tượng phật dược sư lưu ly nhỏ, tượng phật dược sư lưu lại ly đài loan, tượng phật dược sư lưu lại ly đẹp, tượng phật dược sư ngồi, tượng phật dược sư nhỏ, tượng phật dược sư đài loan, tượng phật dược sư đẹp, tượng phật dược sư đứng, tượng thất phật dược sư giá rẻ, tượng thất phật dược sư giữ ly, tượng thất phật dược sư đẹp, Đức Phật Dược Sư

Chất liệu: Đá lưu lại ly cao cấp

Kích thước: cao 35cm, ngang 24cm, sâu 18cm

Cân nặng: ~12kg/ 1 tượng

Phật Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện tịnh tâm nên ánh sáng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô không tự tin hiển hiện tại trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng giống như vậy nên được gọi là Dược Sư lưu Ly Quang.


Dược Sư Như Lai gọi đủ là Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Fan ta thường call là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện ghê chép. “Về phương Đông cách nhân loại Ta Bà khoảng chừng 10 hằng hà sa Phật độ tất cả cõi Phật thương hiệu là Tịnh lưu lại Ly. Thương hiệu của Đức Phật sẽ là Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai”. Đức Phật Dược Sư

*
Tượng Đức Phật Dược Sư lưu giữ ly

*

Dược Sư lưu giữ Ly Quang tất cả lời nguyện. Nguyện đời sau này, lúc ta đắc đạo A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thì từ thân ta sáng sủa trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô vàn vô biên nuốm giới. Tất cả đủ bố mươi nhì tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ tùy hình, nghiêm túc thân ta. Làm cho các loài hữu tình phần nhiều được như ta ko khác. Đức Phật Dược Sư

*
*

Phật Dược Sư giữ Ly

Ngài nói Ngài hi vọng rằng vào đời tương lai, lúc Ngài hội chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tức là thành quả vị Phật. Thời điểm đó “tự thân ta sáng sủa trưng rực rỡ, chiếu soi toàn bộ vô lượng rất nhiều vô biên nỗ lực giới.” Thân Ngài đang sáng chói, rực rỡ, chiếu soi cho tới tận vô lượng, vô số, vô biên cầm giới. “Có đủ cha mươi nhì tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ tùy hình, trang nghiêm thân ta.” khi ấy, có đủ cả tía mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp, nghiêm túc trên thân Ngài. Đức Phật Dược Sư

*
*

“Khiến cho các loài hữu tình hầu như được như ta không khác.” “Khiến cho hết thảy những loài hữu tình cũng được như ta, không khác.” tức là thân hình của chúng hữu tình cũng đủ các tướng nghiêm túc như ta. Với cũng sáng trưng chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên vậy giới.

*
*

Nguyện lực của ta là vậy nên đó, ta không thích chỉ riêng bản thân thành Phật, riêng mình sáng trưng. Mà mong rằng các chúng sinh được ta chiếu soi tới cũng trở thành có được thân thể y như ta.

*
*

Nhân vì Đức Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng đã bao gồm lời vạc nguyện đó. đến nên thời buổi này khi nghe cho tới công đức phiên bản nguyện này. Chúng ta thấy được thời cơ có thể đã đạt được một tấm thân sáng trưng như Ngài. Bọn họ không cần tự coi thường mình.

*
*

Quý vị nói rằng quý vị chẳng cần phải có thân thể sáng sủa chói. Sáng hay là không sáng cũng chẳng có lợi lợi gì. Vậy chớ thân hình ko sáng thì có lợi lợi tốt sao?

Phật Dược Sư là đại y vương

*
*

Thực hành Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng ta và cho tất cả những người khác. Cùng để thừa qua được tâm bệnh là chấp trước, hận thù với vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư bằng ý thức thuần túy. Kiên cố chắn chúng ta sẽ nhận thấy phước đức với những thành quả này.

*
*

Chư Phật và chư ý trung nhân Tát trong quá khứ đã có lần lập vô lượng vô biên nguyện lớn. Để lợi ích cho chúng sanh, tới khi các Ngài thành Phật thì những nguyện lực này đều thành hiện nay thực. Vì thế hết thảy chúng sanh vào mười phương rất nhiều được thâu nhiếp.

*
*

Do nguyện ý của Ngài là muốn trợ giúp các chúng sanh. Tuy vậy chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng mà tri giác của họ có thể cảm cảm nhận nhân duyên này.

Nguyện lực rất có thể ví như cục đá nam châm, còn chúng sanh ví như chất sắt. Nguyện lực to thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong mọi mười phương. Dầu nghiệp chướng nặng nề đến chừng nào, cũng đều bị nguyện lực thu hút.