Tên sách : Kinh Đại Nhật Tác mang : . Dịch mang : Nguyễn Pram Ngôn ngữ : Việt Số trang : 287 Nhà xuất phiên bản : Tôn Giáo Năm xuất bản : 2006 Phân các loại : Mật Tông - Kim Cang vượt MCB : 12010000006859 OPAC : Tóm tắt :

KINH ĐẠI NHẬT

LỜI NGƯỜI DỊCH

Quy mạng vai trung phong Bồ-đề ( bodhicitta )

Quy mạng bậc phát âm ( boghicitta )

Cúi lạy Thập Ba-La-mật ( paramitas )

Và cúi lạy Thập địa ( bhumis )

Kính lạy chế tác tác trước

Quy mạng bậc hội chứng Không ( Sunyata )

Mật tông khu vực miền Viễn Đông, nhất là của vn chịu tác động rất sâu vị trí Đức tình nhân Tát Long thọ ( sinh sau ngày đức Đại Bi cầm cố Tôn phù hợp Ca Mâu Ni Phật thị hiện nhập Niết –bàn 400 năm, trụ nỗ lực gần 700 năm ) cùng đức Thánh Thiên Đề Bà. Mật Tông ở nước ta lấy cả nhì giới thai Tạng với Kim Cang Đảnh làm địa điểm y cứ, với lưu truyền. Chư vị A-xà-lê của loại truyền thừa này số đông đều thông thạo các giáo pháp của đức Như Lai, của cả thiên văn với y lý (Xem Mật Giáo Thậm rạm Nội Nghĩa, bởi vì Nguyễn Pram biên soạn, đơn vị xuất phiên bản Nguồn sinh sống ấn hành )

Mật tông bao gồm hai các loại Thuần mật và Tạp mật.

Bạn đang xem: Kinh đại nhật như lai

Tạp mật được áp dụng để đối phó, hàng phục thiên nhiên, và các quỷ thần của nắm gian. Tạp mật còn được dùng để dẫn dắt chúng sanh, để cho cho bọn chúng tin vào các khả năng thần túng để gieo thiện căn và nhập Đạo.

Trái lại, Thuần mật chỉ thẳng cảnh giới đại kín ( Maa-guhya )của Như Lai, không bắt buộc ẩn dụ, vì những người dân nào phát trọng điểm tu hành theo Thuần mật đa số là mọi bậc có căn nguyên cao, và đã từng ở vị trí trăm nghìn chư Phật nhằm cúng dường, gieo trồng những căn lành, cùng y pháp tu hành .

Trên căn bản, Mật tông công ty trương phương tiện đó là cứu cánh, rời ngoại trừ phương tiện, ắt cần thiết nào chứng nhập được cảnh giới của Như Lai. Ví như người băn khoăn lội, dựa vào thuyền bè hoàn toàn có thể qua sông sâu, nước xiết, nếu vứt thuyền bè khi không qua sông thì chỉ có nước hóng chết. Thuyền bè dụ cho các phương tiện thể của Như Lai. Sông sâu, nước xiết dụ cho dòng sanh tử luân hồi. Tín đồ tu Thiền, cũng tương tự người tu theo pháp môn Đại Ấn / Đại Thủ Ấn ( Mahamudra: Một máy Thiền của Phật giáo Tây Tạng , đồng đội sanh song với Thiển đốn ngộ của Trung Quốc) đầy đủ không đam mê dùng phương tiện quán chiếu vì chưng cho chính là hữu tướng.

Các pháp xưa ni vốn vô tướng, hễ còn minh bạch hữu tướng- vô tướng, tịnh- bất tịnh thì còn bị lâm vào hoàn cảnh cảnh giới nhị biên, còn bị chi phối bởi những khái niệm, ắt đã không khi nào nhập cảnh giới vô nhị được. Quan yếu nhập vào cảnh giới vô nhị mà mong muốn đắc định, đắc pháp, đắc Đạo thử hỏi dành được không?

Cho yêu cầu kinh văn của Mật tông ko đi dông dài, không nên đúng cú pháp của vậy gian, nhưng chỉ trực tiếp tự tâm, TÂM sinh hoạt đây chính là Vô cấu thức, đồng thời hiển hiện hai môn đồ chính là Chân Không cùng Diệu hữu, hoặc Trí tuệ và Đại Bi. Xung quanh ra, hành mang tu theo Mật tông bắt buộc lấy chổ chính giữa Bồ-đề làm cho nhân, Đại bi làm cho gốc, giới nguyện đề củng cố…

MỤC LỤC

Lời của tín đồ dịch

Quyển 1:

Phẩm 1 : Nhịp Chân Ngôn trụ tâm

Quyển 2 :

Phẩm 2 : Đủ chăm và Chân Ngôn

Phẩm 3 : Tịnh Trừ Chư Chướng Ngại

Phẩm 4 : Kho Chân ngôn Thông dụng

Quyển 3:

Phẩm 5 : Thành tựu thế gian Tất địa

Phâm 6 : mở ra Tất địa

Phẩm 7 : chiến thắng Tất địa

Phẩm 8 : Tu tập Mạn trà la Chuyền tự Luân

Quyển 4 :

Phẩm 9 : Mật án

Phẩm 10: từ bỏ Luân

Phẩm 11: kín Mạn-trà-la

Phẩm 12: Pháp nhập Bi Mật Mạn-trà –la

Phẩm 13: Nhập kín đáo Mạn-trà-la

Phẩm 14: Tám án túng mật

Phẩm 15: Cấm Giới Trì Minh

Phẩm 16: thật trí của bậc A-xà-đề

Phảm 17: Quán ngay cạnh cả cha Mạn-trà-la

Phẩm 18: Nhận phương tiện đi lại và học tập giới

Phẩm 19: Bách Quang phát triển thành Chiếu

Phẩm 20: trái Tương Ưng cùng với 100 Chữ


*
Facebook
*
Google
*
Google+

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

nghi thức tu trì đại bi
*
Tạng Thư thư hùng tập 1
*
đại lý Mật Giáo Tây Tạng
*
Tạng thư sống chết
*
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
*
Hoá giải găng và vật cản trong cuộc sống
*
trung khu linh thời tân tiến
*
Ánh sáng sủa Mật Tông
*
Tạng thư sống mái
*
nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
*
Dược Sư pháp Đà La Ni ghê
*
bản Tôn sức khỏe và trường thọ
*

///////////////////FACEBOOKj
Query(document).ready(function() window.fb
Async
Init = function() FB.init( app
Id : window.ism_facebook_id, status: true, cookie: true, xfbml : true, version : "v2.5" ); ; (function(d, s, id) var js, fjs = d.get
Elements
By
Tag
Name(s)<0>; if (d.get
Element
By
Id(id)) return; js = d.create
Element(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parent
Node.insert
Before(js, fjs); (document, "script", "facebook-jssdk-ism")););
Mỗi lượt share trang của chúng ta là vẫn giúp cửa hàng chúng tôi rất các trong vấn đề hoằng dương Phật pháp. Giúp chúng tôi mang ánh sáng Phật pháp đến với rất nhiều người hơn. Xin Cảm Ơn Sự giải tỏa Của Bạn

Theo cách nhìn Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni có tía thân. Cha thân đó chủ yếu là: Pháp thân, Báo thân và Hóa thânĐức Phật đam mê Ca đó là vị Phật có thiệt trong định kỳ sử, sẽ đản sinh và nhập diệt tại Trái Đất. Đó chính là hóa thân của Ngài. Công đức vô lượng trường đoản cú hằng hà sa số kiếp của Ngài chính là Báo thân. Trong khi đó, thân nhưng Đức Phật ưa thích Ca triệu chứng ngộ gọi là Pháp thân, là Chân Như. Cùng pháp thân đó đó là ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

*
Đại Nhật Như Lai đó là Pháp thân của Đức Phật mê say Ca

Ý nghĩa của Pháp thân này, quá qua sự bàn luận của ngôn từ. Chỉ hoàn toàn có thể chứng ngộ thành Phật mới rất có thể thấu gọi được. 

*
Tôn Ảnh Đức Phật Đại Nhật Như Lai

 

Diệu tướng thường bắt gặp của Ngài

Hình tượng thường bắt gặp của Ngài là ngồi thiền tọa trong tư thế kim cương cứng trên tòa sen. Nhan sắc thân có white color và đã thủ ấn (mudra). Bao quanh Ngài được trang trí bởi các trang sức đẹp tuyệt đẹp.

Ngoài ra, hình tượng khác trong Mandala Garbhadhatu của đôi bàn chân ngôn tông thì Ngài có color vàng, bao gồm 4 phương diện (tứ diện) cùng bắt ấn dhyana mudra cùng với pháp luân xa bởi vàng trong tay.

Xem thêm: Ngân hàng trò chơi cho học sinh cấp 2 023, các trò chơi vận động

*
Đại Nhật Như Lai với hình tướng trắng, tứ diện cùng tay bắt thủ ấn cùng với pháp luân xa bằng vàng

Hình tượng thường thấy của Ngài là ngồi thiền tọa trong bốn thế kim cưng cửng trên tòa sen, nhan sắc thân có white color và đã thủ ấn (mudra) chuyển pháp luân có biểu tượng là bánh xe cộ pháp. Xung quanh Ngài được trang trí bởi các trang sức quý tuyệt đẹp.

Ngài là bộc lộ của Ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi diệt trừ Bóng về tối của Vô Minh. Trong Mandala (Mạn Đà La) của Mật Giáo thì Ngài Đại Nhật Như Lai ở chỗ trung tâm. Ngài là một trong trong năm vị Ngũ Trí Như Lai

*
Trung trung tâm của Mandala là Đại Nhật Như Lai, xung quanh có 4 vị Như Lai khác (màu vàng) cùng 4 nhân tình Tát gần gũi (màu trắng); từ trái sang đề xuất theo chiều từ bên trên xuống: Bảo Tràng Phật (Ratnaketu), Phổ Hiền người tình Tát (Samantabhadra), Khai Phu Hoa vương Như Lai (Samkusumitaraja), Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát (Manjushri), Vô Lương lâu Như Lai (Amitabha), quán Âm người yêu Tát (Avalokiteshvara), Thiên Cổ Lôi Âm Phật (Divyadundhubhimeghanirghosa), từ bỏ Thị tình nhân Tát (Maitreya) Ngày Vía

Ngày 23/10 (âm lịch) thường niên là ngày vía của Ngài

Ngày Vía Phật chính là ngày sinh, ngày mất, ngày thành đạo,… của vị Phật đó. Theo quan liêu niệm, mọi việc làm xấu một trong những ngày này các mang tội vội hàng triệu lần, giống như như vậy khi họ làm việc tốt. Chính vì vậy, Phật tử một trong những ngày này đều tích cực tu hành, làm việc thiện…


Các Hồng Danh Của Ngài:

Vairocana
Tỳ Lô giá Na Phật
Tỳ Lư giá Na Đại Nhật Như Lai Phật
Biến độc nhất vô nhị Thiết Xứ
Quang Minh trở nên Chiếu

Đại Nhật Như Lai được dịch từ bỏ Vairocana, theo giờ Phạn có nghĩa là “biến chiếu”. Trong Đại Nhật Kinh vày sư duy nhất Hạnh thuật ký kết giải thích: “Chữ Tỳ Lô giá bán Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, hủy diệt mọi chỗ u ám. Mặc dù nhiên đối với mặt trời của rứa gian, sự chiếu sáng bao gồm phương phận, chiếu sáng bên phía ngoài mà chẳng chiếu sáng mặt trong. Chiếu sáng mặt này, chẳng đến mặt kia. Lại chỉ sáng ban ngày, còn đêm hôm không thấy chiếu sáng. Huệ Nhật của Ngài không như thế. Trí huệ của Ngài chiếu khắp hầu hết nơi, chẳng đề cập trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, tối ngày.”


Mỗi vị Phật tốt Bồ tát đều có không ít thần chú để trì tụng. Tựa như như thế so với thần chú của Đại Nhật Như Lai, người trước tiên trong dải ngân hà đạt thức tỉnh hoàn toàn. Phải gồm một bọn chúng sinh đầu tiên đạt được sự giác ngộ hoàn hảo, và Đại Nhật Như Lai là tên gọi mà hành giả Mật tông đặt cho người đã dành được điều này.

Khi bên hiền triết Phật giáo Long thọ (Nagarjuna), người được coi là một vị Phật không giống sau Phật ưa thích Ca Mâu Ni, lần trước tiên phát triển phe cánh bí truyền sinh sống Ấn Độ, đạo giáo của nó chủ yếu bao hàm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng chuyển đổi cơ thể. Hỗ trợ việc “kích hoạt” kundalini (năng lượng cơ bản được mang đến là chạy dọc theo cột sống) cùng thanh thanh lọc thân tâm.

Thần chú của Ngài đặc biệt mạnh mẽ trong việc đem lại một sự chuyển đổi và thanh lọc 4 yếu tố bụ bẫm của cơ thể vật lý, và biến hóa 4 yếu tố thành nền tảng bền vững cho việc tu luyện.

Câu thần chú ngắn

Ohm Ahh Be Lah Hung Kha

hoặc

Oṃ vairocana hūṃ

A vi ra hūṃ kha

Âm tiết “Ahh” vào câu thần chú này đại diện và ảnh hưởng tác động lên nguyên tố trái đất trong cơ thể con người

Âm tiết “Bee” đại diện thay mặt và chuyển đổi yếu tố nước

Âm tiết “Lah” thay mặt và thay đổi yếu tố lửa của cơ thể

Âm huyết “Hung” thay mặt đại diện cho nhân tố gió

Và “Kha” âm tiết thay mặt cho sự trống rỗng.

Khi thực hành thực tế thần chú này, bạn đang thao tác làm việc để biến đổi tất cả những yếu tố béo tròn của cơ thể con người, bao gồm chi (prana – năng lượng của sự sống vốn ở khắp khu vực trong vũ trụ), gớm tuyến tích điện (nadi hoặc mai), điểm sáng, luân xa, kundalini xuất xắc lửa tam muội. 

Thần chú Kim cương Giới

*
*
*
*

Thần chú bầu Tạng Giới

*
*