Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 từ A – Z

IELTS Writing Task 1 là phần thi chiếm 1/3 số điểm kỹ năng Viết, yêu cầu viết từ 150-200 từ. Mỗi dạng thi General hay Academic thì có sự khác biệt nhau về yêu cầu đề bài nhưng cấu trúc bài viết hoàn chỉnh khá giống nhau. Dưới đây, Icae.edu.vn giới thiệu cấu trúc hoàn chỉnh của bài IELTS Academic nhé!

Cấu trúc bài thi IELTS Writing Task 1

Trong Task 1, bạn sẽ gặp câu hỏi về các dạng biểu đồ và được yêu cầu miêu tả về biểu đồ đó. Đây là các dạng biểu đồ thường gặp:

Cấu trúc bài thi IELTS Writing Task 1

Tiêu chí chấm điểm dựa vào 4 điểm sau:

 • Task achievement: Khả năng hoàn thành yêu cầu của bài
 • Coherence and Cohesion: Bài viết phải có tính mạch lạc và liên kết giữa các câu, sử dụng từ nối chính xác hợp lý
 • Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú
 • Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp

Với phần này, các bạn không cho ý kiến cá nhân, những thông tin không có trong biểu đồ vào bài. Không liệt kê hết số liệu có trong biểu đồ cho bài viết. Và chú ý, không dùng đại từ I, we, me trong bài viết.

Bố cục bài viết và các bước lập dàn ý

Để lập dàn ý trước khi bắt đầu viết, các bạn làm theo các bước sau:

  Bí kíp học từ vựng IELTS NHỚ SUỐT ĐỜI

Bước 1: Phân tích đề bài

Bạn cần phân tích đề với những thông tin được cho trong biểu đồ của đề thi. Đó là:

 • Thông tin đối tượng biểu đồ nhắc đến
 • Đơn vị tính
 • Mốc hay khoảng thời gian được nhắc đến
 • Thì của động từ được sử dụng…

Ví dụ:

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Make comparisons where relevant.

Percentage of national consumer expenditure by category – 2002

Phân tích:

 • Đối tượng : national consumer expenditure
 • Đơn vị: phần trăm “percentage”
 • Mốc thời gian: Ghi lại vào năm 2002
 • Thì của động từ: Quá khứ

Bước 2: Viết Introduction

Với câu mở đầu, bạn cần đưa thông tin của bảng biểu đồ mô ta cái gì, địa điểm, thời gian liên quan đến đối tượng. Trong trường hợp này, bạn có thể viết lại đề bài sẽ nhanh hơn.

Bước 3: Viết Overview

Với phần Overview, chúng ta cần viết tóm tắt chung cho thông tin. Đoạn này được viết sau mở bài hoặc cuối bài đều được. Để tóm tắt nhanh và đúng hơn thì bạn cần quan sát thay đổi biểu bảng một cách bao quát.

Trong phần này, bạn nhìn vào biểu đồ và tìm 1-2 đặc điểm nổi bật nhất để viết, không đưa số liệu cụ thể vào nhé. Nên viết từ 1-2 câu.

Mẫu câu áp dụng cho phần mô tả chung: Overall, it’s evident/clear/apparent that…

  Bí kíp học từ vựng IELTS NHỚ SUỐT ĐỜI

Bước 4: Lựa chọn thông tin và viết hai đoạn detail

Phần này bạn cần dựa vào yêu cầu của đề bài, xem xét thông tin bảng biểu và viết 2 đoạn detail bố cục rõ ràng.

Khi lập dàn ý, bạn cần tìm ra chủ điểm cho hai đoạn detail này. Hãy chọn những thông tin chính, nổi bật ví dụ như số liệu và đưa ra sự so sánh khi cần thiết.

You cannot copy content of this page