Tích điểm, xếp hạng người tiêu dùng thân thiết
Tặng hộp đựng trà đẹp tuyệt theo tử vi phong thủy với đơn hàng trên 2.000.000đ
Freeship đơn hàng trên 1.000.000đ
Chat Facebook1.500.000₫ 750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6376,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_mau-sac-chon-mot-tuy-chon":"1 Khay Inox Mu00e0u Vu00e0ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":560000,"display_regular_price":990000,"image":"title":"Hu1ed9p Cu01a1m Cu1eafm u0110iu1ec7n Hu00e2m Nu00f3ng Inox Cao Cu1ea5p, Du00f9ng Tru00ean xe u00d4 Tu00f4","caption":"Hu1ed9p Cu01a1m Cu1eafm u0110iu1ec7n Hu00e2m Nu00f3ng Inox Cao Cu1ea5p, Du00f9ng Tru00ean xe u00d4 Tu00f4","url":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d.jpg","alt":"","src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-510x510.jpg","srcset":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-510x510.jpg 510w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-300x300.jpg 300w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-1024x1024.jpg 1024w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-150x150.jpg 150w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-768x768.jpg 768w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-1536x1536.jpg 1536w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-100x100.jpg 100w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d.jpg 1876w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d.jpg","full_src_w":1876,"full_src_h":1875,"gallery_thumbnail_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506409779_e751c27fe706f3a740ec0442972d529d-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6388,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"990.000₫ 560.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6375,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac-chon-mot-tuy-chon":"1 Khay Inox Mu00e0u Tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":560000,"display_regular_price":990000,"image":"title":"z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e","caption":"","url":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e.jpg","alt":"","src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-510x510.jpg","srcset":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-510x510.jpg 510w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-300x300.jpg 300w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-1024x1024.jpg 1024w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-150x150.jpg 150w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-768x768.jpg 768w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-1536x1536.jpg 1536w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-100x100.jpg 100w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e.jpg 1876w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e.jpg","full_src_w":1876,"full_src_h":1875,"gallery_thumbnail_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/z2904506418633_c3667d9af2e59db53b0564cfd1f6788e-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6389,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"990.000₫ 560.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6377,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac-chon-mot-tuy-chon":"4 Lu00f5i Inox","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":386000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e","caption":"","url":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e.jpg","alt":"","src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-510x510.jpg","srcset":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-510x510.jpg 510w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-300x300.jpg 300w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-150x150.jpg 150w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-768x768.jpg 768w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-100x100.jpg 100w, https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e.jpg 790w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suongmai.com.vn/wp-content/uploads/2021/11/z2658564662675_555ef38090ef3bcb75086eb04036770e-247x300.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":300,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6399,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫ 386.000₫","sku":"","variation_description":"

Hu1ed9p Cu01a1m Cu1eafm u0110iu1ec7n Nu1ea5u Chu00edn vu00e0 Hu00e2m Nu00f3ng 4 Lu00f5i Inox – Chu1ea5t liu1ec7u: Vu1ecf nhu1ef1a, lu00f5i inox 304 cao cu1ea5p tiu00eau chuu1ea9n du00f9ng u0111u1ef1ng thu1ef1c phu1ea9m – Cu00f4ng suu1ea5t: 200W – u0110iu1ec7n u00e1p: 220~50Hz – Ku00edch thu01b0u1edbc: 25cm x 21cm x 11cm – Cu00f3 4 lu00f5i inox cu00f3 nu1eafp ru1ea5t chu1eb7t u0111u1ec3 khu00f4ng bu1ecb u0111u1ed5 thu1ee9c u0103n ra ngou00e0i – Cu00f3 quai xu00e1ch vu00e0 lu1ed7 thu00f4ng hu01a1i. – Nu1ea5u chu00edn vào 25p vu00e0 hu00e2m nu00f3ng vào 10, tu1ef1 u0111u1ed9ng ngu1eaft khi chu00edn ","variation_id":6398,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Màu sắc: lựa chọn một tùy lựa chọn =>>Chọn một tùy chọn4 Lõi Inox1 Khay Inox color Trắng4 Lõi Sứ1 Khay Inox color Vàng
Xóa

Hộp cơm gặm điện là 1 trong thiết bị gia dụng mới xuất hiện vừa mới đây nhưng đã được khách hàng sử dụng những nhất là dân văn phòng, sinh viên tính đến những người dân có nhu cầu. Vậy tất cả điểm gì trông rất nổi bật để chi tiêu thay vày những cặp lồng ủ cơm trắng thông thường, hãy thuộc Tư Vấn lựa chọn Mua tìm hiểu những sản phẩm hút khách nhất trong thời gian qua nhé.

Bạn đang xem: Hộp cơm cắm điện inox

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lưu ý khi sử dụng:

– sắp xếp thức ăn hợp lý và phải chăng để tránh tác động đến chất lượng sản phẩm. Tránh để lẫn lộn những loại vị cũng dễ khiến thức ăn bị hỏng hỏng.

– Để đầy đủ phần lấn vào khay, tránh rất nhiều để bị tràn hoặc dính bẩn.

– Không nhằm hộp vào tủ lạnh tốt lò vi sóng.

– Vệ sinh bằng phương pháp dùng khăn lau vỏ hộp, không nhúng rửa trực tiếp nhằm tránh hỏng hỏng, và tháo rời khay đựng thức ăn để rửa sạch.

– đề nghị để thức lấn sâu vào hộp lúc nguội. Vì chưng nếu ủ thức nạp năng lượng khi rét sẽ có thể bị ôi thiu hoặc ứ đọng nước.

Xem thêm: Cẩm Nang Cách Giúp Tăng Vong 1 Cho Nữ Hiệu Quả Đảm Bảo Thành Công 100%

– khi lau rửa, không ngâm vỏ hộp.

Một số câu hỏi về vỏ hộp cơm cắn điện


Hộp cơm gặm điện rất có thể nấu nạp năng lượng được không?
Có xây cất để hâm sôi thức ăn uống đã thổi nấu chín, chứ chưa hẳn dùng nấu từ đầu nên ko khuyến khích sử dụng hộp cơm trắng điện nhằm nấu những món thịt, cá… vì sẽ không còn đủ hiệu suất để đun nấu chín được. Chúng ta nên nấu sẵn thức nạp năng lượng bằng nhà bếp điện, nhà bếp gas, lò vi sóng, hoặc nồi nấu chậm chạp để bảo đảm chất lượng và bình yên của món ăn, và chỉ nên dùng sản phẩm để đung nóng lại thức ăn. Vớ nhiên, số đông món chế biến đơn giản dễ dàng như trứng luộc hoặc bánh bao sẵn hấp lại sẽ khá phù hợp.
So sánh hộp cơm giữ sức nóng và cắm điện?

Đều là hình thức giúp đựng thức ăn uống mang theo bắt buộc nếu đang băn khoăn không biết nên chọn sản phẩm nào, thì nên cùng tò mò những điểm mạnh nhược điểm của từng loại nhé:

Hộp cơm giữ nhiệtHộp cơm cắm điện
Giữ nóng thức ăn5-7 tiếngHâm nóng lại vào 10-20 phút, cho thành phẩm rét hổi
Bảo quản lí thức nạp năng lượng trong tủ lạnhKhông
Dùng được lò vi sóngKhông
Dung tích0,4l – 2l1 – 2l
Chức năngGiữ sức nóng thực phẩm.Hâm nóng, luộc, hấp
Giá cảkhoảng 200.000 – 1.500.000 đồngkhoảng 500.000 – 1.900.000 đồng

Như vậy, hãy xem xét khả năng tài thiết yếu của phiên bản thân và nơi đề xuất mang thức ăn theo. Nếu ở đó gồm tủ lạnh cùng lò vi sóng, thì mang hộp cơm trắng giữ nhiệt là lựa chọn về tối ưu. Bao gồm thể bảo vệ thức ăn uống trong tủ rét mướt và dùng lò vi sóng đun sôi lại. Tất nhiên, nghỉ ngơi những vị trí không tất cả điện thì hộp cơm giữ nhiệt cũng khiến cho bạn giữ nóng đồ ăn mới nấu trong một khoảng thời gian nhất định. Còn ví như tại văn phòng có ổ điện, đề xuất trang bị thêm vỏ hộp cơm kết nối điện để có thể thưởng thức đồ dùng ăn oi bức mỗi bữa ăn.


Mua vỏ hộp cơm kết nối điện ở đâu?

Hãy tìm tải hộp cơm cắm điện ở những siêu thị năng lượng điện máy, hoặc nhanh chóng đặt hàng mẫu mã hâm mộ online, tìm hiểu thêm đánh giá của không ít người đã sử dụng để chắc chắn là về chất lượng của hộp.