ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Đội ngũ cán bộ giáo viên Nhà trường

– Cán bộ, giáo viên, CNV cơ hữu:

TT Trình độ Số lượng Tỷ lệ(%)
1 Tiến sỹ 06 8,3%
2 Thạc sĩ 21 29,2%
3 Đại học 44 61,1%
4 Cao đẳng 01 1,4%

– Giáo viên thỉnh giảng:

Nhà trường có đội ngũ giáo viên thỉnh giảng là các tiến sỹ, thạc sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm tại các trường đại học và cao đẳng, THCN trên địa bàn thành phố, Như Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Cao đẳng Tài chính và Quản trị kinh doanh, cao đẳng Thương mại -Du lịch Hà Nội