TOP 50 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án kèm theo, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật thuần thục để sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức mang lại kỳ thi học tập kì 1 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm học 2022

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4, còn làm thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Kế bên ra, thầy cô và những em còn có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Toán 4 theo Thông tứ 22. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong các số sau số nào chia hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là nạm kỉ đồ vật bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ...................................................


I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) toàn bô tuổi của mẹ và nhỏ là 57 tuổi. Bà bầu hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ dại nhất trong phép chia có thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là gắng kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: làm đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé bỏng nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của hai số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tư góc nhọn, hai góc tù với hai góc vuông


B. Tứ góc nhọn, nhị góc tù và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết mang lại 2, 3 và 5, các chữ số những khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong nhì tháng bán được 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được ít hơn tháng máy hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng đồ vật nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng thiết bị hai siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính chính xác là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn tư trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh năm 1980. Bác bỏ Hồ sinh vào cụ kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả nhì lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc tất cả trong mẫu vẽ sau:Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) (1 đ)

Số cây lớp 4B trồng được là : (568 - 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A : 302 cây (1 đ) 4B : 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu thốn tên đơn vị chức năng hoặc đáp số ghi nhận trừ thông thường 0.5 đ

Bài 4: (2 đ)

- Góc vuông:

+ Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù hãm đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi tứ triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Xem thêm: Súng Hơi Giá Rẻ - Súng Hơi Bắn Chim Giá Rẻ Uy Tín Tphcm

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào phân chia hết mang lại 5?


A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ...................................................................

b) Theo vật dụng tự từ to đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên có .........góc vuông.

Hình mặt có..........góc tù.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích s mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu ko trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong những 587964 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng nghìn B. Hàng ngàn C. Hàng trăm D. Hàng đơn vị

Câu 3: trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 với 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. Trăng tròn B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song. Nhì góc vuông.B. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Cha góc vuông.C. Ba đường thẳng tuy nhiên song. Nhị góc vuông.D. Tía đường thẳng song song. Cha góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: chưng Hồ sinh vào năm 1890 thuộc rứa kỷ nào?

A. Rứa kỷ XVII B. Rứa kỷ XVIII C. Vắt kỷ XIX D. Chũm kỷ XX

Câu 9: trong những số sau số vừa chia hết mang lại 2 vừa chia hết đến 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: công dụng của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tè học gồm 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học viên nam là 92 em. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 4 học kì 1, học tập kì 2 năm 2022 - 2023 chọn lọc, có đáp án

Tải xuống

Bộ Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 1 & học kì hai năm học 2022 - 2023 cơ bản, nâng cấp có lời giải được những Giáo viên những năm tay nghề biên soạn với sưu khoảng từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước. Hy vọng với cỗ đề thi Toán lớp 4 này để giúp đỡ Thầy/Cô tất cả thêm tài liệu giúp học sinh ôn luyện và dành được điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 4. Cỗ đề thi Toán lớp 4 tương đối đầy đủ đề khảo sát quality đầu năm, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2, những phiếu bài bác tập, đề soát sổ cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học sinh tham khảo!

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 (60 đề)

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 theo thông tứ 22

Giữa học tập kì 1

Học kì 1

Giữa học kì 2

Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 có đáp án

105 bài bác tập vào cuối tuần Toán lớp 4 có đáp án

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc nắm kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVIICâu 3: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 cùng 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: đầy đủ phát biểu nào tiếp sau đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ dại hơn góc tù.B. Góc tù to hơn góc vuông.C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt.D. Góc nhọn to hơn góc vuông.Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh khu đất đó.

A. 36m2B. 360m2C. 3600m2D. 120m2

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1: Đặt tính với tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính quý hiếm biểu thức m - 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng máy hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 4: nhị số tất cả tổng là số lớn số 1 có nhì chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số. Tra cứu số lắp thêm hai.

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 bao gồm đáp án (nâng cao - 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang lại 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu trả lời đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: nhị số có tổng là 390. Số nhỏ nhắn là số gồm 2 chữ số, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé xíu ta được số lớn. Số bự là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số có 3 chữ số không giống nhau?

A.6 số
B. 12 số
C. 18 số
D. 24 số

Câu 5: từ bây giờ là lắp thêm năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là lắp thêm mấy:

A.Thứ tư
B. Sản phẩm năm
C. Vật dụng sáu
D. đồ vật bảy

Câu 6: tất cả 2135 quyển vở được xếp hầu hết vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính quý hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): search số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được số bắt đầu gấp 2 lần số cũ với thêm 21 1-1 vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A bao gồm 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi gồm bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu chúng ta trồng được 6 cây, biết số học viên lớp 4A thấp hơn 50 bạn và nhiều hơn nữa 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một tín đồ mang cam đi thay đổi lấy hãng apple và lê. Cứ 9 trái cam thì thay đổi được 2 quả táo bị cắn và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo apple thì thay đổi được 2 trái lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì thay đổi được 17 quả táo khuyết và 13 trái lê. Hỏi người đó mang theo bao nhiêu quả cam?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

14 m2 = ……..cm 2

A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: nhị trăm mười ba triệu sáu trăm nhì mươi bốn nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3: Số phân chia hết cho 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số chia hết cho tất cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: kết quả của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. Là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ đáp án đúng

Trong hình mẫu vẽ bên:

*

A. Cạnh AB song song cùng với cạnh DC

B. Cạnh AD tuy nhiên song với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc với cạnh DC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a)423 x 25

b) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ cá có 156 con con cá chép và cá rô. Tính số cá từng loại, hiểu được số các rô nhiều hơn thế nữa số cá chép vàng là 34 con.

Câu 3: một chiếc sân sân vườn hình chữ nhật tất cả trung bình cộng của chiều rộng và chiều nhiều năm là 15m, chiều rộng là 10m. Tính diện tích của vườn đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D D C A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được một điểm. Đặt tính cùng ra công dụng đúng như sau:

a.10575

b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số chú cá chép trong hồ nước là

(156 -34) :2 = 61 (con)

Số cá rô trong hồ là

156 – 61 = 95 (con)

Đáp số: cá chép: 61 con, cá rô: 95 con.Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật là

15 x 2 = 30 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là

30 -10 = 20 (m)

Diện tích hình chữ nhật là

20 x 10 = 200 (m2)

Đáp số: 2s00 m2

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32

= 751 x (68 +32)

= 751 x 100

= 75100.

........................

........................

........................

Tải xuống