Cách nói về sở thích bằng tiếng Anh

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh ? Đó là một câu hỏi mà bạn thường nhận được khi học giao tiếp Tiếng Anh.

Nói về sở thích bằng Tiếng Anh là một cách rất tuyệt vời để bắt đầu xây dựng sự tự tin của bạn khi học Tiếng Anh, bởi vì khi bạn nói về điều gì đó mà bạn thực sự thích bạn sẽ có hứng thú và nỗ lực hơn để giải thích điều đó bằng Tiếng Anh.

Cách nói về sở thích của bạn bằng tiếng Anh
Cách nói về sở thích của bạn bằng tiếng Anh

Các câu hỏi thường được hỏi về sở thích

Câu hỏi trực tiếp như “What is your hobbies ?” thường được dùng trong sách giáo khoa Tiếng Anh. Trong giao tiếp hằng ngày, họ không thường sử dụng từ “hobbies” vì nó khá lỗi thời, thay vào là sử dụng từ “interests”

Các câu hỏi để hỏi về sở thích của một ai đó:

 • What do you like to do in your free time?
 • What are your interests?
 • What do you like doing at the weekend?
 • What do you like to do?

Từ vựng thường được sử dụng

Cooking Playing music
Traveling Fishing
Working out Blogging
Photography Boating
Sewing Watching movie
Chilling with friends Dancing

Một số câu nói đơn giản về sở thích bằng Tiếng Anh

Cách đơn giản nhất để nói về sở thích đó là sử dụng:

 • I like to…
 • I love to…
 • I enjoy…
  Cách nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả nhất

Các câu đơn

 • I like to watch TV
 • I love to go hiking
 • I like to relax at home
 • When I have free time I like to travel
Sử dụng các dạng câu khác nhau để nói về sở thích bằng Tiếng Anh

Câu phức tạp

 • I like to go the gym three times a week when I’m not too busy at work
 • I enjoy hiking maybe twice a month to relax and not spend too much money
 • Most weekends I like to relax at home with my family
 • I go to soccer practice twice a week, maybe three times if we have a game

Thêm các chi tiết về địa điểm

 • I go to the gym down the street from my house before or after work if I’m not too busy
 • I like to go to parks to do my painting and drawing because it’s more relaxing

Lý do bạn yêu thích việc đó

 • I started going to the gym this year to improve my health
 • My best friend loves to hike, so when I joined her once, I absolutely loved it
 • I’ve always loved traveling since I was very young, and now I try to go somewhere at least once a month
Thực hành nhiều để nói tốt hơn bằng Tiếng Anh

Nói về những gì bạn không thích

 • I don’t like going to the beach because the sand gets every where in my clothes
 • I hate going to the gym because it’s too crowded but I like working out at home

Cách nói về sở thích bằng Tiếng Anh hiệu  quả

Để nói về sở thích của bạn bằng tiếng Anh, bạn cần trả lời 3 câu hỏi sau đây:

 • Where do you do it?
 • When do you do it?
 • Who do you do it with?

Cuối cùng đưa ra 3 lý do khiến bạn yêu thích việc đó, đừng chỉ nói bạn thích nó, hãy đưa ra các lý do thuyết phục người đối diện hiểu tại sao bạn lại thích.

  8 yếu tố giúp bạn đọc hiểu Tiếng Anh tốt hơn

Kết  luận 

Nói vể sở thích của bạn là cách dễ nhất để làm quen với một ai đó, và cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn. Hãy tập luyện nhiều để nâng cao khả năng Tiếng Anh của bạn.

You cannot copy content of this page